Die Revolusionêre Industriële Vakbondwese: die pad na vryheid vir die werkers – Workers Solidarity Federation, Afrikaans, undated

Revolusionere industriele vakbondwese - WSF Afrikaans
Die Revolusionêre Industriële Vakbondwese: die pad na vryheid vir die werkers

Download PDF

LEES, KOPIEER, VERSPREI

Staan die base teen!

Waarom het ons vakbonde nodig?

Vakbonde word gebou omdat dit vir werkers nodig is om saam te werk teen hul base, want die base buit die werkers uit: die werkers doen al die werk, maar die base vat die wins. Die base is ‘n minderheid wat op die werkers, die meerderheid, teer.

Die vakbonde gee mag aan die werkers deur hulle in een sterk organisasie te verenig en deur werkers te organiseer om die baas te kap waar dit die seerste maak, die bankrekening, omdat die vakbonde produksie,die bron van die base se rykdom, deur massa-aksie kan ontwrig.

Die vakbonde bevorder mag en die moed om te verenig en die base te beveg.

Daarom haat alle base eintlik die vakbonde.

Is daar probleme in die vakbonde?

Ja, daar is belangrike probleme wat ernstig deur werkers opgeneem behoort te word.

Die eerste probleem is dat die vakbonde meer en meer deur voltydse beamptes bestuur word. Hierdie beamptes word uit die werkers se salarisse betaal.  Weens die grootte van die vakbonde, is hulle salarisse groter as die van werkers. Hierdie beamptes (oftewal leiers) beskou hulle werk as “net nog ‘n werk.”

Hierdie leiers word konserwatief: hulle wil nie “te veel” veglus in die vakbond hê nie. Hulle is nie meer in die werksplek nie. Hulle weet nie meer hoe dit voel nie en verkies om hulle tyd op onderhandelinge te mors.

Soms steun hulle nie die werkers se stryd nie. Soms neem hulle ondemokratiese besluite. Sekere leiers stop selfs vakbondgeld in hulle sakke! Baie leiers hou nie van die  sosialisme nie. Hulle verkies om ryk te word deur naderhand ‘n besigheid te begin.

Wat kan daaraan gedoen word?

Die vakbonde moet egte strydorganisasies word wat deur werkers in hul onderskeie werkplekke bestuur word.

Dit kan nie gebeur deur ou beamptes te vervang nie. Dit kan net gebeur as daar seker gemaak word dat die vakbonde deur hulle lede beheer word.  Besluite moet deur massa vergaderings en die verkiesing van werksplek gebaseerde  vertrouenspersoonsrade geneem word.

Om seker te maak dat dit gebeur, behoort militante werkers en vertrouenspersone opposisiegroepe binne die vakbonde te vorm. Hierdie groepe sou dan probeer om seker te maak dat hulle vakbonde demokraties bly. Hulle sou ook werkerseenheid en weerstand teen base aanmoedig. Dan moet hulle ook veg vir gelyke regte vir vroue. Hulle moet verder die vakbond se militante tradisies verdedig. Werkers het nie ‘n leierskap van betaalde beamptes nodig nie. Vakbondwerk behoort deur normale werkers en vertrouenspersone gedoen te word.

Kan die vakbonde egte sosialisme bou?

Ja, maar net as drie dinge gebeur:

 1. die vakbonde demokraties deur die werkers beheer word;
 2. die vakbonde se beleid verander deurdat die werkers die fabrieke en plase moet oorneem;
 3. alle vakbonde verenig in een groot unie wat deur die werkers beheer word .

Egte sosialisme en regering

Baie vakbonde het die stryd om sosialisme gelos. Sekeres sê hulle is sosialisties, maar sien die sosialisme as iets wat deur regering sal kom. Maar sosialisme sal nooit deur regering kom nie. Regering ondersteun die base. Base word nooit gedurende stakings in hegtenis geneem nie: werkers wel. Die base is die eintlike regeerders van Suid-Afrika.

Die parlement het geen ware mag nie.  Ware mag is gesetel in die bestuurderskantore van  maatskappye, die polisie, die weermag en in die hande van onverkose beamptes met hoë posisies in die regering. Die politici gee nie om nie: hulle lewe is die lekker lewe waarvan werkers net kan droom.

Die baas beskik oor diktatoriale mag oor werkers se toekoms. Hy buit hulle in die  fabrieke uit en beheer die plase.

Ware sosialisme kan NET gebou word as die werkers hulself deur hul vakbonde  organiseer, die plase en fabrieke oorneem en self bestuur en dan die regering met ‘n arbeidersklas direkte demokrasie deur die vakbonde vervang.

Dit kan net gebeur as die werkers saamstem dat dit die regte pad is. Ons moet dus alle werkers hiervan oortuig. Dan kan ons ons vakbonde verander in hierdie rigting.

Een groot unie van vakbonde

Ons moet ons vakbonde onafhanklik van alle politieke partye hou. Politieke  partye kan ons nie bevry nie: net die werkers kan die werkers bevry.

Politieke partye is een van die hoofredes dat vakbonde verdeeld is. Dit gee werkers meer mag as hulle vakbonde in een groot unie is. Maar vandag is ons vakbonde verdeel tussen die wat een party en die wat ‘n ander party ondersteun. Dit verswak ons in ons stryd.

Ons behoort al die vakbonde te verenig: een nywerheid, een vakbond en een land, een federasie.

Kom ons smelt al die progressiewe vakbonde saam en verenig alle werkers ongeag hulle afkoms en geloof. Kom ons verenig manlike en vroulike werkers, werkers van alle voorkomste, Suid-Afrikaners en immigrante. Een groot unie beteken krag: die mag om die van die base ontslae te raak en die fabrieke en plase oor te neem.

Die revolusionêre algemene staking

Die pad na werkersmag, sosialisme en arbeidersklas-demokrasie is massa-aksie, nie verkiesings nie.

Ons moet aanhoudend dag ons base teenstaan met stakings, sloerstakings en besettings is die werkers se wapens.

En wanneer ons uiteindelik genoeg verenig het, moet ons ‘n REVOLUSIONÊRE ALGEMENE STAKING begin. In plaas van tuis bly of ‘n betoging in die stad hou, moet ons na ons werkplekke gaan en hulle oorneem. Ons bestuur hulle dan self en skop die baas uit. Ons kan die fabrieke en plase self bestuur: ons doen in elk geval al die werk.

Die vakbonde sal dan kapitalisme beëindig terwyl dit met arbeidersklas gemeenskapstrukture en arm plattelanders werk,. Geen meer luiaards wat op ons teer in die werkplek en dan nog vir ons sê wat om te doen nie.

In plaas van om bevele van base te kry, kan ons self ons werksplekke demokraties deur ons vakbonde bestuur. Ons kan kontak maak en behou met ander werkers en hulle gemeenskappe reg oor die wêreld.

Ons kan produksie in ooreenstemming met ons behoeftes bring i.p.v. die base se gulsigheid. In plaas van die kapitalisme sal ons die sosialisme en arbeidersklas demokrasie hê. In plaas van ‘n wêreld vir base, sal ons ‘n wêreld vir werkers hê, wat verdedig word deur ‘n weermag verkies deur werkers.

Net deur ‘n revolusionêre algemene staking kan ons kapitalistiese stelsels en die oorblyfsels van apartheid-onderdrukking vernietig. Ons kan die land se rykdom gebruik vir skole, huise en dit wat ons nodig het. Die rykdom is daar: ons het dit gemaak. Kom ons vat dit terug. Dit is wat ons bedoel met ‘n revolusionêre vakbondwese (anargo-sindikalisme)

Opsomming & kortermyn gevegte

Opsomming: wat ons moet doen op die langtermyn

 • ledebeheer van vakbonde
 • vakbonde oorwin na die revolusionêre vakbondwese
 • alle vakbonde verenig in een groot unie van vakbonde

Op die korttermyn behoort ons te veg:

 • vir die onafhanklikheid van vakbonde van alle politieke partye
 • teen alle wette wat die reg om te staak bedreig en met vakbondstrukture en   interne sake van vakbonde inmeng
 • teen alle pogings van base om vakbonde te verswak
 • vir ‘n nasionale minimale loon
 • vir die maak van sosiaal nuttige en kreatiewe werke
 • teen alle produktiwiteitooreenkomstes wat werksverliese meebring
 • vir die organisering van werkloses
 • teen werksplek-rassisme
 • vir gelyke regte vir vrouens in die vakbonde en werksplekke
 • vir ses maande betaalde kraamverlof sonder werkverlies
 • dat alle stakings outomaties amptelik word deur die vakbonde so lank as wat   die staking nie teen die beginsels van die vakbond is nie
 • vir die samesmelting van alle vakbonde in ‘n gegewe nywerheid sodat daar een  vakbond vir elke nywerheid is en een superfederasie van vakbonde wat alle   vakbonde insluit.
 • teen programme soos NEDLAC aangesien hulle base se skelmstreke is

Die vakbonde is die vegtersorganisasies van die arbeidersklas. Hulle is gebou om  werkers se belange teen base te verdedig en bevorder.

MAAR die vakbonde kan BAIE meer doen. Die vakbonde moet nie net die daaglikse verset aanmoedig nie. Hulle moet die werkers organiseer vir ‘n revolusionêre algemene staking waartydens die werkers die land en fabrieke oorneem van die base en hulle dan in hulle eie belange bestuur.

Sosialisme en vryheid sal nooit deur middel van die parlement bereik word nie. Dit kan net deur werkers se verset kom saam met die oorwinning van die werkers se organisasies oor die base.oftewel revolusionêre vakbondwese (anargo-sindikalisme). Hierdie brojsure is deur die Werker Solidariteit Federasie geskryf. Ons is nie ‘n vakbond nie. Ons is ‘n organisasie vir militante werkers wat vertroue in anargo-sindikalisme het en hulle vakbonde wil oorwen na hierdie pad.

As ons hierdie idees wil versprei, moet ons saamwerk. Dit is hoekom jy ‘n lid behoort te word van die Werker Solidariteit Federasie. Inligting is op die keersy van hierdie bladsy.

As jy gratis kopieë van hierdie brosjure wil hê om te versprei, skryf aan ons (die adres is hieronder); sê of jy 10, 50 of 100 kopieë wil hê

Hoekom jy by die Werkers Solidariteit Federasie behoort aan te sluit

Die Werkers Solidariteit Federasie is NIE ‘n vakbond of politieke party NIE. Ons neem hoegenaamd nie aan verkiesings deel nie.

Die Werker Solidariteit Federasie is ‘n revolusionêre vakbondwese (anargo-sindikaliste) organisasie vir militante werkers, studente en armes. Ons staan vir sosialisme deur die revolusionêre vakbondwese. Ons noem dit “Anargo-sindikalismë.”

Die Werker Solidariteit Federasie het die volgende doelstellings:

 • om sosialistiese idees deur die revolusionêre vakbondwese (anargo-sindikalisme) te bevorder
 • om werkers se verset en hulle organisasies te bevorder.

Ons is ‘n klein organisasie en wil almal wat met ons idees saamstem, in ons aktiwiteite laat deelneem. Dit sluit ondersteuning van stakings en progressiewe verset, vakbond- aktiwiteite, skryf, moontlik vertalings en verkope van ons  koerant “Workers Solidarity” en publieke vergaderings in.

As jy belangstel om deel te neem aan ons aktiwiteite, vul die onderstaande vorm  in.

(Merk met ‘n `X’)

 • Ek wil meer inligting oor die politieke idees van die WSF hê _____
 • Ek wil die WSF se koerant verkoop _____
 • Ek stem saam met julle politiek en wil aansoek doen om ‘n lid te word _____

Naam _____

Posadres _____

Huisadres _____

Telefoon _____ (werk) _____ (tuis)

Is jy ‘n (kies een) werker, ‘n student, werkloos, ander _____

Wat is jou vakbond, skool of kollege? _____

Outdated contact details removed